Echipa Noastră

Alexandru Rusnac -  Fondator "www.caritate.md"

Dumitru Beschieru - Președinte Fundației de Caritate "Caritate.md"

Svetlana Sainsus - Cofondator platforma "www.caritate.md", 

Elena Revenco - Manager Proiecte "www.caritate.md"