Our team

Alexandru Rusnac -  Fondator "www.caritate.md"

Dumitru Beschieru - Președinte Fundației de Caritate "Sfântul Gheorghe"

Svetlana Sainsus - Cofondator platforma "www.caritate.md", Vice-Președinte Fundației de Caritate  "Sfântul Gheorghe"

Elena Revenco - Manager Proiecte "www.caritate.md"