Our team

Alexandru Rusnac -  Fondator "www.caritate.md"

Svetlana Sainsus - Cofondator platforma "www.caritate.md"

Elena Revenco - Manager Proiecte "www.caritate.md"

Ecaterina Smolina - Contabil-șef Fundației de Caritate "Caritate.md"